Skip to main navigation Skip to content
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education
 
 

Rhestr termau 

Esboniad o dermau ASA 

Mae'r rhestr termau hon yn esbonio termau a ddefnyddir yn aml yn ein gwaith a'n cyhoeddiadau.

Cliciwch ar y llythyren/llythrennau priodol i ganfod yr esboniad yr ydych ei angen. Lle mae gwybodaeth fwy manwl ar gael, bydd dolen i ddangos hynny.

A    B    C-CH    D-DD    E-FF    G-NG    H-LL    M-O    P-RH    S    T-TH    U-Y

Os byddwch eisiau diffiniadau 'gweithredol' ffurfiol, gwelwch ein hadrannau ar sicrhau safonau ac ansawdd ac ar fathau o adolygiadau (ar gael yn y Saesneg yn unig).


This website is archived by the British Library's UK Web Archive: preserving UK websites